ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Friday, August 25, 2006

ખોબો ભરીને અમે -જગદીશ જોષી

સ્વર : નિરુપમા શેઠ.

Upload music at Bolt.

ખોબો ભરીને અમે એટલું હસ્યાં
કે કૂવો ભરીને અમે રોઈ પડ્યાં.

ખટમીઠાં સપનાઓ ભૂરાં ભૂરાં
કુંવારા સોળ વરસ તૂરાં તૂરાં
અમે ધુમ્મસના દરિયામાં એવાં ડૂબ્યાં.
કે હોડી-ખડક થઈ અમને નડ્યાં.

ક્યાં છે વીંટી અને કયાં છે રૂમાલ?
ઝૂરવા કે જીવવાનો ક્યાં છે સવાલ?

કૂવો ભરીને અમે એટલું રડ્યાં
કે ખોબો ભરીને અમે મોહી પડ્યાં.

2 Comments:

At 8/26/2006 12:53:00 PM , Anonymous Nilesh Modi said...

ખુબ જ સરસ !!

 
At 8/27/2006 04:36:00 PM , Blogger manvant said...

જયશ્રીબહેનની ઊંડી શોધનું આ પરિણામ !

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home