ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Sunday, August 20, 2006

મૌન નો નાદ....

એક વાર 'ડી'ને ભીંજવતા ગીતોમાં મને મારા એક ઘણાં ગમતા ગીતના શબ્દો મળી ગયા. કોઇ ગીત એ.આર.રહેમાનનું હોય, તો એ ગીત ગમી જવા મોટેભાગે તો એ એક જ કારણ પુરતું હોય.

આ ગીત હિંદીમાં અને English માં પણ સાંભળવાની એક અલગ મઝા છે.

'ડી'ના શબ્દોમાં જ કહું તો 'પરાભૌતિક અનુભવ કરાવતું આ ગીત જરુર સૌને ગમશે...!'


Upload music at Bolt.

खामोशी में पुकार है..
आहों का बाझार है..
तनहा दिल बेझार है..
आजा हम इस पार है..

सेहरामें आई है शाम,डूबा दिन करके सलाम.
सर्द हवा का झोंका तेरे नाम,
तलवारों को अपनी दे आराम.....

धरती के ईस आंगन को,खून से ना रंग दामन को,
होना था जो वो हो चूका..
होता है खुद वक्त गवाह,तीखी यादें भुल भी जा,
अश्कों में डूबी है क्युं ये जां..?
सूरज कल फीर आयेगा, जीवन चलता जायेगा,
पलने दे अरमां का जहां...

क्युंकी तु तन्हा ही नहिं है संग तेरे हम,
दिल की आंखों से देखे है तुज़को हमदम..
हर लम्हा.......

मुज़को दे आवाझें तु,जब भी चाहे साथी तु,
जैसे पर्बत छलके सागर में,बांटे तन्हाई हम साथे में...

मुश्किल में आसानी है,तकलीफों मे राहत है,
ईनसे भी आगे नीकल जा तु...
अपने भी खोये तुने,आंसू भी पाये तुने,
हिम्मत को मंझिल देगा तु....

क्युंकी तु तन्हा ही नहिं है संग तेरे हम,
दिल की आंखों से देखे है तुज़को हमदम..
हर लम्हा.......

खामोशीमें पुकार है..
आहोंका बाझार है..
तनहा दिल बेझार है..
आजा हम इस पार है..


Upload music at Bolt.

Composer: A. R. Rahman
English Lyrics: BlaaZe
Vocalist: Sunitha Sarathy

Warriors on Pace- forever more
Warriors in peace - no time for war
Warriors in deed - we know the score
Warriors of heaven & Earth below …

From the heavens up above
The only road to peace is love
trust in your heart,see your dreams unfold
though you know not how the story goes

Walk with me into the sun
No more battles to be won
Take my hand,youre nearly home again.

Time is gently passing by
Though you weep i ask not why
searching the emptiness of your soul

Lost in visions of the past
memories they seldom last
silence is all that remains the same

Because your life is no disguise, alone you stand
look at me through my mother’s eyes
see who i am…forever free

Call me when you need a friend
To be with you untill the end
As the mountains crumble to the sea
Share your lonliness with me

Trouble always finds a way
To keep you further everyday
if only the end justified the means

Brothers lost and yet they be
so free,in your eyes tears i see
courage is reaching your destiny

Because your life is no disguise, alone you stand
look at me through my mother’s eyes
see who i am…forever free

Warriors on Pace- forever more
Warriors in peace - no time for war
Warriors in deed - we know the score
Warriors of heaven & Earth below …

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home