ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Thursday, August 17, 2006

કંઇ ક્યારનો આમ - અમૃત ઘાયલ


Upload music at Bolt.

કંઇ ક્યારનો આમ જ મુગ્ધ બની, આ મીનાબજારે ઉભો છું
લાગી છે કતારો નજરોની, નજરોની કતારે ઉભો છું

આ તારી ગલીથી ઉઠી જવું, સાચે જ નથી મુશ્કીલ કિંતું
તું સાંભળશે તો શુ કહેશે, બસ એ જ વિચારે ઉભો છું

સમઝાતું નથી કંઇ ક્યાંથી મને, આ આવું લાગ્યું છે ધેલું
જાકારો મળ્યો તો જ્યાં સાંજે, ત્યાં આવી સવારે ઉભો છું

જોયા છે ઘણાંને મેં 'ઘાયલ', આ ટોચેથી ફેંકાઇ જતા
એકાદ ઘડી આ તો એમ જ, આવીને મિનારે ઉભો છું

2 Comments:

At 8/18/2006 11:21:00 AM , Blogger manvant said...

સરસ ! આભાર !

 
At 8/20/2006 02:13:00 AM , Anonymous અમિત પિસાવાડિયા said...

ઘાયલ સાહેબ ના સુંદર શબ્દો ને શ્રી મનહર ઉધાસે કંઠ પણ સરસ આપ્યો છે.
આભાર...

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home