ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Tuesday, August 15, 2006

વ્હાલા ભારતના જુદાં જુદાં રંગો.... નવરસ

સ્વાતંત્ર્ય દિવસની શુભકામનાઓ. Happy Independance Day..
ટહુકા પર આજે કંઇક નવું. સંગીતની સાથે સાથે ભારતના જુદાં જુદાં રંગો દર્શાવતા ચિત્રોનું સુંદર સંકલન.


Upload videos at Bolt.

Click here to download this video and view in Full Screen (with better impact) in your media player.

સૌને મારા અને નિલેશના જય હિંદ.

2 Comments:

At 8/15/2006 08:20:00 PM , Anonymous Anonymous said...

વિડીઓ જોઇ ને એટ્લુ જ કહીશ કે

જય હિન્દ


મીતલ

 
At 8/16/2006 06:41:00 AM , Anonymous संजय बेंगाणी said...

वन्देमातरम्

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home