ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Friday, July 07, 2006

Souun To Sapne Milun, Jaagun To Man Maahin, Lochan Raate Sab Ghadi, Bisrat Kabhun Naahin"

શબ્દો : સંત કબીર
સ્વર : આબિદા પરવીન
આલ્બમ : "કબીર by આબિદા"
રજૂઆત : ગુલઝાર


Upload music at Bolt.

5 Comments:

At 7/07/2006 08:10:00 PM , Anonymous Ashish Joshi said...

Excellent!!. Could you provide the lyrics of this? I would be very greatful to you.

Ashish Joshi
Rancho Cordova Sacramento
California

 
At 7/10/2006 06:14:00 AM , Blogger manvant said...

આજે સવાર પડી.કબીર વચનો સાંભળ્યાં.જાતિ...
ચલતી...માલા તો....કબીરા સંગત......
વગેરે દોહા સાંભળી વર્ષો પહેલાં વાંચેલું એમનું
રચિત 'બીજક' પુસ્તક યાદ આવ્યું ,જે ખૂબ જ
જ્ઞાનોપદેશ આપનારું છે.રજૂઆત બદલ જયશ્રી=
બહેનનો ઘણો જ આભાર !અવાજ પણ સારો છે.

 
At 7/10/2006 11:09:00 AM , Anonymous Anonymous said...

I have songs of mirza ghalib by gulzar. how can i upload that songs ?
or should i forward it to your e-mail address ?
This one was too good.
Thanks
mital

 
At 7/10/2006 11:17:00 AM , Blogger Jayshree said...

Ashish, I searched a lot but couldnt find the written lyrics for this composition. I will try to catch all the lyrics, and if I can, I will publish them here.

Mital, If you want it to be available on 'Tahuko', send it to me. If you want it at some other place, use bolt.com and upload music file there, and then u can put it on any blog or website of yours.

 
At 10/12/2006 01:08:00 PM , Blogger Dr Yusuf Kundawala said...

Excellent choice1 Where can we buy this album?
Dr Yusuf Kundawala
Richardson TX

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home