ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Tuesday, June 27, 2006

હસ્તાક્ષર - શ્યામલ મુન્શી.

'શ્યામલ - સૌમિલ' નિર્મિત હસ્તાક્ષર સિરિઝનું ટાઇટલ ગીત.

શબ્દો : શ્યામલ મુન્શી.
સંગીત : શ્યામલ - સૌમિલ મુન્શી.
સૂર : જગજીતસીંગ
Marketed by : TOUCHING TUNES

( શ્રી સૌમિલભાઇનો ખૂબ ખૂબ આભાર, જેમણે આ ગીત અહીં પ્રસ્તુત કરવાની પરવાનગી આપી )



અંતરનાં પાને હળવેથી અંકાયા સ્વર અક્ષર;
સૂર-શબ્દના થાય હૃદય પર સહિયારા હસ્તાક્ષર;
એવા આ હસ્તાક્ષર.

વતન તણી માટીની ફોરમ ભીંજવી દેતી ભીતર;
ફૂલ-ફૂલની ઓળખ લઇને ખુશ્બુ વહેતી ઘર ઘર;
સમય ભલેને સરી જાય પણ અમર રહે સ્વર અક્ષર;
સૂર-શબ્દના થાય હૃદય પર સહિયારા હસ્તાક્ષર;
એવા આ હસ્તાક્ષર.

એક જ નાની ફૂંક વહે ને એક બંસરી વાગે;
એક જ પીંછીં રંગ ભરે ને દ્ર્શ્ય સજીવન લાગે;
કંઠ એક જો બને પૂજારી ગીત બને પરમેશ્વર;
સૂર-શબ્દના થાય હૃદય પર સહિયારા હસ્તાક્ષર;
એવા આ હસ્તાક્ષર.

4 Comments:

At 6/27/2006 11:13:00 AM , Blogger manvant said...

સૂર- શબ્દના શ્વાસ સહિયારા થાય હસ્તાક્ષર !
અજોડ પ્પંક્તિઓ છે !અભિનંદન !

 
At 6/28/2006 05:05:00 AM , Anonymous Anonymous said...

Khoob j saras rachna.
ema pan shymal-saumil ane jagjit singh no sang hoi, to vaat j kain or hoi.
hastakshar ni CD US ma kya madi shake ?

 
At 6/28/2006 09:52:00 AM , Blogger Jayshree said...

With my next post from Hastakshar ( which may be sometime in next week ) I will provide the info about availability of TOUCHING TUNES products in USA.

I will have that info by that time.

 
At 7/01/2006 06:24:00 PM , Anonymous Ashish Joshi said...

Excellent!! Excellent!!

Ashish Joshi
Rancho Cordova Sacramento
CA

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home