ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Wednesday, July 05, 2006

અસત્યો માંહેથી - ન્હાનાલાલ કવિ

લયસ્તરોમાં પ્રસ્તુત "અસત્યો માંહેથી" વાંચીને થયું કે ભલે મારી પાસે આખી પ્રાર્થના mp3 માં નથી, પરંતુ જે પહેલી ચાર પંક્તિઓ છે, એ પણ તમને સાંભળવી ગમશે.


Upload music at Bolt.

અસત્યો માંહેથી પ્રભુ ! પરમ સત્યે તું લઈ જા,
ઊંડા અંધારેથી, પ્રભુ ! પરમ તેજે તું લઈ જા;
મહામૃત્યુમાંથી, અમૃત સમીપે નાથ ! લઈ જા,
તું-હીણો હું છું તો તુજ દરસનાં દાન દઈ જા.

1 Comments:

At 8/17/2014 01:55:00 PM , Blogger Vikram Pandya said...

The complete poem is "પ્રભો અંતર્યામી જીવન જીવના.."
http://mavjibhai.com/kavita%20files/asatyo.htm

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home