ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Wednesday, July 05, 2006

બોલાવે રાધા રાસ રમવાને શ્યામને..


Upload music at Bolt.

બોલાવે રાધા રાસ રમવાને શ્યામને..
ગોકુળિયું સુનુ સુનુ લાગે મારા વ્હાલા રે,
હૈયામાં તીર શીદ લાગે મારા વ્હાલા રે..

પાંપણની ડેલીમાં, આંખની હવેલીમાં રાધાના સપનાં ઉગ્યાં
ઉરના ઉપવનમાં હેતના સુમન જેવા પ્રીતના સુગંધ છોડ ફુટ્યાં

પ્રેમ નાચે ..... (?) મન પંખી શોર કરે.
અંતરમાં મોરલા ટહુક્યાં મારા વ્હાલા રે..

શ્યામરંગી આંગડીઓ, ભીની ભીની લાગણીઓ, આવાની(?) ચેતના જગાડે,
હાથમાં બે દાંડિયા લઇ રાધા આજ બાંવરી થઇ, પાદરિયે એક મીટ માંડે.
પ્રેમની કસોટી કરી અમને રાહ જોતી કરી, માધવ તુ શાને રડાવે મારા વ્હાલા રે...

( ગીત સાંભળીને શબ્દો લખ્યાં છે, ભૂલ હોય ત્યાં ધ્યાન દોરશો તો ગમશે. )

3 Comments:

At 7/05/2006 06:47:00 PM , Anonymous Anonymous said...

Well you are doing wonderful job really!!. Well I am in USA but through this blog I can feel my self in india. Now there is one suggetion that this blog is now slowly reaching at this point where you need to organize the links like Prarthna, Sugam Sangeet, Dayro, Folk etc.. So it would be very easy to surf. Well very best of luck for this effort.
I am regular surfer of this blog.

 
At 7/06/2006 12:30:00 PM , Blogger manvant said...

ગીત,ગીતકાર અને ગાયક ખૂબ જ પ્રશંસાને
પાત્ર છે !જયશ્રીબહેનની આ શોધ પણ ઘણી
સારી છે !

 
At 11/24/2006 10:45:00 PM , Anonymous Anonymous said...

આ રચના કોની છે?સરસ છે.આભાર

nilam doshi

http://paramujas.wordpress.com

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home