ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Tuesday, July 04, 2006

દિવસો જુદાઈના જાય છે - ગની દહીંવાલા


Upload music at Bolt.

દિવસો જુદાઈના જાય છે, એ જશે જરૂર મિલન સુધી:
મારો હાથ ઝાલીને લઈ જશે, મુજ શત્રુઓ જ સ્વજન સુધી.

ન ધરા સુધી,ન ગગન સુધી,નહી ઉન્નતિ,ન પતન સુધી,
ફકત આપણે તો જવુ હતું, હર એકમેકના મન સુધી.

તમે રાંકનાં છો રતન સમાં, ન મળો હે અશ્રુઓ ધૂળમાં,
જો અરજ કબૂલ હો આટલી તો હદયથી જાઓ નયન સુધી.

તમે રાજરાણીનાં ચીર સમ, અમે રંક નારની ચૂંદડી !
તમે તન પે રહો ઘડી બે ઘડી, અમે સાથ દઈએ કફન સુધી.

જો હદયની આગ વધી ‘ગની’, તો ખુદ ઈશ્વરે જ કૃપા કરી;
કોઈ શ્વાસ બંધ કરી ગયું, કે પવન ન જાય અગન સુધી.

( આ ગઝલ પૂરેપૂરી વાંચો. )

2 Comments:

At 7/04/2006 10:28:00 AM , Anonymous SV said...

Thank you!!!

 
At 7/06/2006 12:23:00 PM , Blogger manvant said...

તમે રાજરાણીનાં ચીર સમ,
અમે રંક નારની ચુંદડી !!
કેવી સુંદર કલ્પના ?

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home