ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Friday, June 30, 2006

જાણીબૂઝીને - હરીન્દ્ર દવે.


Upload music at Bolt.

જાણીબૂઝીને અમે અળગાં ચાલ્યાં ને છતાં
પાલવ અડક્યાનો મને વ્હેમ છે
સાવ રે સફાળા તમે ચોંકી ઉઠ્યાને, પછી
ઠીક થઇ પૂછ્યું કે કેમ છે’ ?

આટલા અબોલા પછી આવો સવાલ, કહો
કેમ કરી ઊતરવું પાનું?
મૂંગા રહીએ તો તમે કારણ માનો ને, હોઠ
ખોલીએ તો બોલવાનું બ્હાનું !

હું તો બોલીશ છતાં માનશો તમે કે
હજી દુનિયા આ મારી હેમખેમ છે !

વાયરાથી નળિયાને ફૂટી છે પાંખ, થઇ
ચાલતી દીવાલ થકી ઇંટો ?
ભર રે ચોમાસે હવે છાપરા વિનાનો, કેમ
કોરો રહે સ્મરણોનો વીંટો ?

દુનિયાની વાત મૂકો, માનશો તમે કે, હજી
આપણી વચાળે જરી પ્રેમ છે ?

4 Comments:

At 6/30/2006 04:15:00 AM , Blogger Suresh said...

વાયરાથી નળિયાને ફૂટી છે પાંખ, થઇ
ચાલતી દીવાલ થકી ઇંટો ?
ભર રે ચોમાસે હવે છાપરા વિનાનો, કેમ
કોરો રહે સ્મરણોનો વીંટો ?

સરસ કાવ્ય. પુ.ઉ.ના કંઠે સાંભળ્યું હતું.
ઉપરની કડીઓનો અર્થ બરાબર સમજાયો નહીં.

 
At 6/30/2006 05:10:00 AM , Anonymous Anonymous said...

vaayra thi nadiya ne.........smarano no vinto..

aa panktio mari pase noti. mein aa kavya murabbi shri shahbuddin rathod ni cassette ma sambhdelu!!
aaje aakhu kaavya sambhdi ne anand thayo.
khoob khoob abhar

 
At 6/30/2006 12:10:00 PM , Anonymous Urmi Saagar said...

Hi Jayshree... I knew this kavita for a long time, but first time actually heard it! It is really good when u hear it singing....

Thank you for sharing...

 
At 6/30/2006 12:12:00 PM , Anonymous Urmi Saagar said...

Hi Jayshree, I have always read this kavita many times but I heard it for the first time. It's very good to actually hear it singing...

Thanks for sharing...

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home