ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Thursday, July 06, 2006

સાંજ....


Upload music at Bolt.

એક તું નથી અહીં તો સાવ ખાલી ખાલી સાંજ,
જીવન સળગતી પ્યાસ ને તુટેલ પ્યાલી સાંજ.

એક એક શ્વાસ તરબતર છે તારી યાદ થી,
જાહોજલાલી આપની ઉજવે સવાલી સાંજ.

કઇ કઇ રીતે દિલ ને દિલાસા દઉ છું, શું કહું?
ખુશ્બુનો તારી પત્ર લઇ આવે ટપાલી સાંજ.

છલછલતી આંખ તાકી તાકી તારી રાહને,
ચૂપચાપ એ ઘુંટાતી હો મહેંદીની લાલી સાંજ.

1 Comments:

At 7/07/2006 09:52:00 AM , Blogger manvant said...

સૂર,શબ્દ,સંગીત,સ્વરકાર સુંદર છે !

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home