ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Friday, November 24, 2006

ટહુકો.કોમ

ટહુકો તથા મોરપિચ્છ નામના મારા બ્લોગ્સ ને 'ટહુકો.કોમ' નામ ની વેબસાઇટ તરીકે આજથી પ્રસિદ્ધ કરી રહી છું. અહિયાં સુધી ની મારી યાત્રા માં આપના સુચનો અમુલ્ય રહ્યા. આશા રાખું છું કે 'ટહુકો' તેમજ 'મોરપિચ્છ' નું આ નવું સ્વરુપ આપને ગમશે અને 'ટહુકો.કોમ'' ને પણ આપનો એ જ હેત અને સન્માન મળશે.
આભાર સહ,
જયશ્રી ભક્ત

9 Comments:

At 10/25/2007 03:54:00 AM , Blogger Kiran said...

I really liked ur post, thanx for sharing. Keep writing. I discovered a good site for bloggers check out this www.blogadda.com, you can submit your blog there, you can get more auidence.

 
At 8/22/2008 05:30:00 AM , Anonymous izmir evden eve taşıma said...

thank you for sharing
info@izmirevdenevetasima.net

 
At 8/26/2008 11:55:00 PM , Anonymous izmir evden eve said...

thank you for sharing
info@evden-eve-nakliyeciler.com

 
At 9/19/2008 04:25:00 AM , Anonymous mousepad said...

thanks...
bilgi@mousepadhouse.com

 
At 9/24/2008 01:13:00 AM , Anonymous izmir evden eve said...

thanks..
bilgi@izmirevdenevenakliyat.net

 
At 9/26/2008 07:40:00 AM , Anonymous izmir evden eve said...

thank you for sharing
www.izmirevdenevenakliyat.com

 
At 10/13/2008 11:42:00 PM , Anonymous söve said...

thank you for sharing
bilgi@tekostar.com

 
At 10/18/2008 12:04:00 AM , Anonymous izmir evden eve said...

thanks..
bilgi@izmirevdenevenakliyat.com

 
At 11/14/2009 09:04:00 AM , Anonymous Anonymous said...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home