ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Tuesday, November 14, 2006

મનકુંતો મૌલા....

સ્વર : સાબરી બ્રધર્સ.

આ કવ્વાલી જ્યારે પહેલી વાર સાંભળી, ત્યારથી જ ઘણી ગમી ગઇ છે. શબ્દો એટલા સમજાતા નથી, પણ આને સંગીત અને શાસ્ત્રીય રાગોની અસર કહેવાય, કે સમજાયા વગર પણ કંઇક એવું છે આમાં, એ વાંરવાર સાંભળવું ગમે છે.


Get music codes at Bolt.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home