ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Monday, November 20, 2006

થોડી રાહ જુઓ.... ટહુકો ટુંક સમયમાં ફરીથી ગુંજશે...

મિત્રો,
હમણા થોડા દિવસથી ટહુકા પર ગીતો સાંભળી શકાતા નથી. Bolt.com નું server down હોવાથી, અથવા એમની વેબસાઇટ પર બીજી કોઇ તકલીફને લીધે ટહુકા પર ગીતો સાંભળી શકાતા નથી.
પરંતુ, આ ફક્ત 1-2 દિવસની તકલીફ છે. થોડી રાહ જુઓ.... ટહુકો ટુંક સમયમાં ફરીથી ગુંજશે...

આભાર.
જયશ્રી.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home