ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Saturday, November 04, 2006

મારા જખમ ને દર્દમાં કુદરતનો ભાગ છે - બેફામ

સ્વર : આશિત દેસાઇ


Get music codes at Bolt.

મારા જખમ ને દર્દમાં કુદરતનો ભાગ છે
કે ચાંદમાં છે દાગ ને સુરજમાં આગ છે

કહે છે કે શ્રેષ્ઠ સ્થાન પ્રણયમાં છે ત્યાગનું
એ સત્ય હો તો જાઓ, તમારો એ ત્યાગ છે

મહેકી રહી છે એમ મુહોબ્બત કલંક થઇ
જીવનના વસ્ત્ર પર કોઇ અત્તરનો દાગ છે

બેફામ તારી પ્યાસને નથી કોઇ જાણતુ
ને સૌ કહે છે પ્રેમના પાણી અતાગ છે

1 Comments:

At 11/05/2006 04:47:00 AM , Anonymous Suresh Jani said...

How did you get this in MP3? I have it on a casette. Very good gajhal sung by Ashit Desai .

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home