ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Saturday, October 14, 2006

કૃષ્ણ સુદામાની જોડી ...

શ્રી પ્રેમાનંદના પુસ્તક 'સુદામા ચરિત્ર' માંથી કૃષ્ણ સુદામા મેળાપ પરનું એક કાવ્ય 'મોરપિચ્છ' પર વાંચો.

કવિ : કાંતિ અશોક
સ્વર અને સંગીત : પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય


Get music codes at Bolt.

નહીં રે જાણેલી, કદી નહીં રે માણેલી
જેની ગોઠડી તોડાય નહીં તોડી
સંતો રે એવી કૃષ્ણ સુદામાની જોડી

દ્વારિકાના નાથનો ઉંચેરો મહેલ છે
દીન રે સુદામો આવી બારણે ઉભેલ છે

હે.... વ્હાલો ઝૂલે હિંડોળા ખાટ
રાણી રુખમણીની સાથ
ત્યાં તો જાણી એવી વાત
સુદામો જુએ પ્રભુની વાટ

આવે શામળિયો સામેથી દોડી દોડી
આવી કૃષ્ણ સુદામાની જોડી

સાહ્યબી નિહાળીને સુદામો શરમાય છે
તાંદુલની પોટલી ધરતાં ખચકાય છે

હે... વ્હાલો માંગી માંગી ખાય
ફાકે ચપટી ને હરખાય
કૌતુક જોનારાને થાય
એવું શું છે તાંદુલ માંહ્ય

માધવ મૂલવે મીઠપ હાથ જોડી જોડી
આવી કૃષ્ણ સુદામાની જોડી

નહીં રે જાણેલી, કદી નહીં રે માણેલી
જેની ગોઠડી તોડાય નહીં તોડી
સંતો રે એવી કૃષ્ણ સુદામાની જોડી

2 Comments:

At 10/15/2006 05:34:00 AM , Blogger Suresh said...

આના લેખક કોણ છે?

 
At 10/15/2006 09:58:00 PM , Blogger Ankit Trevadia said...

hey jayshree
this is ankit here i mailed u before.
ya almoest every song on my blog is from ur uploads. thats because i came to know about this blogs n everything after coming to australia and i dont have that good song collection in here.but i m trying to get more and more of them.
one thing more that sometimes i wonder from where do u get all this rare songs?

about "krishna sudama no jodi" I USED TO BE A PRFESSIONAL GARABA PERFORMER AND I HERAD THIS SONG FIRST TIME DURING "THE VIBRANT GUJARAT KITE FESTIVAL". I WAS ONE OF THE PERFORMER AS A PART OF GARBA GROUP "SPANDAN" AND THERE WAS A WHOLE SEQUENCE ABOUT KRISHNA N SUDAMA ON THAT IN EHICH THIS SONG WAS THERE AND I HEARD IT AND I LIKED THAT SONG A LOT. SISNCE THAN I WAS SEARCHING FOR THIS SONG AND NOW FINALLY I FOUND IT.

N BY THE WAY IF U HAVE CDS OF HASTAKSHAR LET ME KNOW CAUSE I WANT SOME MORE SONGS FROM IT AS WELL

KEEP IN TOUCH
ANKIT TREVADIA
WWW.TREVADIA12.BLOGSPOT.COM

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home