ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Saturday, July 15, 2006

જીવનનો માર્ગ - ‘બેફામ’


Upload music at Bolt.
સપના રૂપેય આપ ન આવો નજર સુધી;
ઊડી ગઈ છે નીંદ હવે તો સહર સુધી.

શ્રદ્ધાની હો સુવાસ, પ્રતિક્ષાનો રંગ હો,
એવાં ફૂલો ખીલે છે ફક્ત પાનખર સુધી.

આંખોમાં આવતાં જ એ વરસાદ થઈ ગયાં,
આશાનાં ઝાંઝવાં જે રહ્યા’તાં નજર સુધી.

‘બેફામ’ તોયે કેટલું થાકી જવું પડ્યું ?
નહિ તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી.

(આ ગઝલની બધી પંક્તિઓ અહીં વાંચો )

3 Comments:

At 7/17/2006 10:53:00 AM , Blogger manvant said...

નહીં તો જીવનનો માર્ગ છે ,ઘરથી કબર
સુધી !બેફામની ગજબની ફિલસૂફી!આભાર !

 
At 7/30/2006 07:01:00 PM , Anonymous Anonymous said...

This gazal is sung by Manna Dey in a very melodius voice and anice rhythm. It will be nice of you, if you put on blog for the listeners like me.

Thank you,
Mahendra Shah, M.D.

 
At 7/31/2006 10:37:00 AM , Blogger Jayshree said...

Thanks Mahendrabhai,
Whenever I will find this Gazal in Manna Dey's voice, surely I will put it in on this blog.

Manna Dey is one of my fav singers.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home