ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Monday, October 23, 2006

સાંસો કી માલા પે - નુસરત ફતેહઅલી ખાન

થોડા દિવસો પહેલા 'ना तो कारवाँ की तलाश है... ...' કવ્વાલી મૂકેલી ત્યારે નુસરત ફતેહઅલી ખાનને યાદ કર્યા હતા ને, તો આજે એમની એક ઘણી જ સરસ કવ્વાલી મૂકું છું. 20 મિનિટ સુધી ચાલતી આ કવ્વાલી મને સૌથી વધુ ગમતી કવ્વાલીઓમાં આવે. સાંસોકી માલા પે સિમરું મૈં પી કા નામ... આ જ શબ્દો અને ધૂન પરથી એક ફિલ્મનું ગીત પણ છે, પણ મારા સદનસીબે મેં પહેલા આ કવ્વાલી સાંભળી હતી, અને પછી ઘણા વખત પછી ફિલ્મનું ગીત. એટલે ગીતની અસલ મઝા હજુ પણ માણી શકું છું (ફ્લેશબેકમાં ફિલ્મનું ગીત યાદ કર્યા વગર).

આમ તો આખી કવ્વાલી જ ગમે છે, પણ એમાંથી વધુ ગમતી પંક્તિઓ...

सजनी पाती तब लिखुं जो प्रितम हो परदेस,
तनमें मनमें पिया बसे भेजुँ किसे संदेस

प्रेमके रंगमें ऐसी डुबी, बन गया एक ही रुप
प्रेमकी माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम
Get music codes at Bolt.

1 Comments:

At 11/04/2006 08:19:00 PM , Anonymous chirag said...

The more i listen to this qawalli, the more i get mesmerised by it, i wonder why i didn't come across it for so long !!! i don't just feel like shutting it off my mind !! Hats off to NFAK.

Thanks jayshree for introducing me to such a wonderful piece of music, it reflects your superb taste in music and poetry !!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home