ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Tuesday, July 25, 2006

આંધળી માનો કાગળ - ઇન્દુલાલ ગાંધી


Upload music at Bolt.

અમૃત ભરેલું અંતર જેનું, સાગર જેવડું સત્,
પૂનમચંદના પાનિયા આગળ ડોશી લખાવે ખત,
ગગો એનો મુંબઇ કામે;
ગીગુભાઇ નાગજી નામે.

લખ્ય કે માડી ! પાંચ વરસમાં પ્હોંચી નથી એક પાઇ
કાગળની એક ચબરખી પણ, તને મળી નથી ભાઇ !
સમાચાર સાંભળી તારા,
રોવું મારે કેટલા દ્હાડા ?

ભાણાનો ભાણિયો લખે છે કે, ગગુ રોજ મને ભેળો થાય,
દન આખો જાય દાડિયું ખેંચવા રાતે હોટલમાં ખાય,
નિત નવાં લૂગડાં પ્હેરે
પાણી જેમ પઇસા વેરે.

હોટલનું ઝાઝું ખાઇશ મા, રાખજે ખરચી-ખૂટનું માપ,
દવાદારૂના દોકડા આપણે કાઢશું ક્યાંથી, બાપ !
કાયા તારી રાખજે રૂડી,
ગરીબની ઇ જ છે મૂડી.

ખોરડું વેચ્યું ને ખેતર વેચ્યું, કૂબામાં કર્યો છે વાસ,
જારનો રોટલો જડે નહિ તે દી પીઉં છું એકલી છાશ,
તારે પકવાનનું ભાણું,
મારે નિત જારનું ખાણું.

દેખતી તે દી દળણાં-પાણી કરતી ઠામેઠામ,
આંખ વિનાનાં આંધળાંને હવે કોઇ ન આપે કામ,
તારે ગામ વીજળીદીવા,
મારે આંહીં અંધારાં પીવાં.

લિખિતંગ તારી આંધળી માના વાંચજે ઝાઝા જુહાર
એકે રહ્યું નથી અંગનું ઢાંકણ, ખૂટી છે કોઠીએ જાર.
હવે નથી જીવવા આરો,
આવ્યો ભીખ માગવા વારો.

( આભાર ફોર એસ વી )

2 Comments:

At 7/25/2006 01:12:00 PM , Blogger manvant said...

આ વાત ખૂબ દુ:ખદ છે .ગરીબી ને અંધાપો બે
ભેગાં થતાં કઈ વિપત્તિ ના પડે ?માતૃહૃદય કેવું
વલોવાય છે ?ઉમેરામાં વળી પુત્રવિહીન એકલતા ને
નિરાધારપણું !મુશ્કેલીઓ ઢગલાબંધ જ આવે છે ને !
જયશ્રીબહેનની પસંદ સમાજોપયોગી છે.આભાર !

 
At 7/26/2006 09:04:00 AM , Anonymous Dhaval said...

‘આંધળી માનો કાગળ’ ના અનુસંધાનમાં ‘દેખતા દીકરાનો જવાબ’ કાવ્ય પણ ઈન્દુલાલ
ગાંધીએ જ લખેલું - એ પણ જુઓ, સિધ્ધાર્થના
બ્લોગ પર
.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home