ટહુકો

મારી સંગીતની દુનિયાની એક ઝલક

Wednesday, July 19, 2006

બોલ વ્હાલમના - મણિલાલ દેસાઇ

કવિ શ્રી મણિલાલ દેસાઇ ( જન્મ : 19 જુલાઇ, 1939 ; અવસાન : 4 મે, 1966 )
આ ગીત સાંભળવા અહીં ક્લિક કરો. - http://tahuko.com/?p=386
ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના;
ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના.

ગામને પાદર ઘૂઘરા વાગે,
ઊંઘમાંથી મારાં સપનાં જાગે,
સપનાં રે લોલ વ્હાલમનાં.
ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના.

કાલ તો હવે વડલાડાળે ઝૂલશું લોલ,
કાલ તો હવે મોરલા સાથે કૂદશું લોલ,
ઝૂલતાં ઝોકો લાગશે મને,
કૂદતાં કાંટો વાગશે મને,
વાગશે રે બોલ વ્હાલમના.
ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના.

આજની જુદાઇ ગોફણ ઘાલી વીંઝશું લોલ,
વાડને વેલે વાલોળપાપડી વીણશું લોલ.
વીંઝતાં પવન અડશે મને,
વીણતાં ગવન નડશે મને,
નડશે રે બોલ વ્હાલમના.
ઉંબરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના;
ઘરમાં સૂતી સાંભળું રે બોલ વ્હાલમના.

1 Comments:

At 7/19/2006 07:03:00 PM , Blogger manvant said...

વાડને વેલે વાલોળ પાપડી વીણશું લોલ:
કેટલી બધી સાહજીકતા છે !શ્રી..મણિલાલ
પ્રકૃતિની સાથે કેવા આત્મીય બન્યા છે ?
જયશ્રીબહેનની આ શોધ ઘણી સારી છે જ !

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home